UHF 400-470MHZ Antena para Kenwood TK3118 TK-3160 TK-3217 TK-3207 TK3207G

4.03

Antena de radio portátil UHF.
Aplicada a la radio portátil UHF
Lenth: 17 cm